Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF2000 - Vår 2004

Frist for innlevering av artikkel (hjemmeeksamen) er 10. juni før kursfesten. Innleveringen kan gjerne skje elektronisk til Tone.

For å sikre anonymitet under sensuren anbefales å lage en ekstra forside med navn og tittel og legge ved artikkelen slik at artikkelen bare viser tittel.

8. juni 2004 02:00

Forelesningen 23. april er flyttet til rom 207 i Forskningsparken (pga disputas i Lille Aud)

22. apr. 2004 02:00

Onsdag 21. april brukes forelesningstiden til informasjon om Masterstudiet i informatikk

19. apr. 2004 02:00