Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF2010 - Vår 2004

TPV-gruppa vil presentere sitt system for oss kl. 12.00 i Lille Aud. onsdag 9. juni

6. juni 2004 02:00

Eksamen i INF2010 er en gruppeeksamen som består av

  • en skriftlig del som er dokumentasjon av systemet og prosjektet. Denne leveres IFIs ekspedisjon i 3 eksemplarer innen kl. 15 tirsdag 8. juni

  • en muntlig presentasjon av systemet. Denne foregår onsdag 9. juni kl. 13.00 og 14.00 (Lille Aud) for de to SYDA-gruppene

De som har gyldig grunn for å ikke være tilstede på den muntlige presentasjonen må på forhånd (innen ønsdag 9. juni) levere 2 siders beskrivelse av sin egen innsats i prosjektet, hva de har laget (system-deler) og en evaluering av egen innsats

6. juni 2004 02:00