Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF2320 - Vår 2004

Ny versjon av eksamenstidene her.

Eksamen er i rom 2G. Husk å ta med legitimasjon.

11. juni 2004 02:00

Utkast til eksamenstider er her

1. juni 2004 02:00

Alle er invitert til studentkveld på Simula, klokken 17:00 torsdag 3. juni. Det blir Presentasjoner av våre prosjekter og mulige Masteroppgaver, samt servering. Gi beskjed til Trygve på trygvekn@simula.no hvis du vil være med.

25. mai 2004 02:00