Dette emnet er nedlagt

Trym vil gjerne avlyse termøvelsesgruppa …

Trym vil gjerne avlyse termøvelsesgruppa som går på fredager på grunn av lavt oppmøte. Dette ville medføre at torsdagsgruppa blir eneste mulighet. Hvis dette er et problem, vennligst ta kontakt med Trym eller eller en av foreleserne. Da beholder vi fredagsgruppa i så fall.

-Øyvind Ryan

Publisert 2. mars 2005 01:00 - Sist endret 13. mai 2005 14:44