Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF2400 - Vår 2007

Første forelesning i INF3470/4470 er torsdag 25. januar, og ikke 18. januar som tidligere opplyst. Første fellesøvelse er 29. januar.

17. jan. 2007 12:01

Emnet INF2400 er fom. våren 2007 endret til INF3470/4470. studenter som ønsker å ta emnet må fortsatt melde seg til INF2400 og vil deretter bli flyttet. INF2400 er nedlagt. Emnebeskrivelse for INF3470/4470: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3470/

11. jan. 2007 15:59

Emnet INF2400 vil sannsynligvis bli omgjort til et 3-/4000-emne fra og med våren 2007. Siden vil bli fortløpende oppdatert.

8. des. 2006 10:44