Pensum/læringskrav

Ian Sommervillle: Software Engineering, 2004. Addison-Wesley. 7th edition. (hjemmeside for boken).

Craig Larman: Applying UML and Patterns. An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process, 2004. Prentice-Hall. 3rd edition.

I tillegg er stoff som presenteres på lysark (foiler) og annet som er angitt under "Litteratur" på forelesningsplanen pensum.

Tips: Fokuser pensumlesingen på de samme deler som forelesernes presentasjoner. (Hand-outs av lysarkene vil stort sett bli delt ut på forelesningene.)

Publisert 21. apr. 2005 12:53 - Sist endret 24. aug. 2005 18:00