Project Hospital 2005

Prosjektbeskrivelse

Maler

Java kildekode

  • HSS.zip - Kildekoden til det delvis implementerte HSS-systemet.
  • README.pdf må leses før systemet installeres og kjøres! Dokumentet finnes også i HSS.zip

Post Mortem Analyse (PMA)

Presentasjon for oppdragsgiver og øvingsgruppen

Prosjektgruppene skal ta for seg et valgfritt tema og relatere det til pensum og prosjektoppgaven. En detaljer beskrivelse av hvordan presentasjonen skal foregå finner dere her

Det er viktig at dere bestemmer dere for et tema så snart som mulig. Dere må gi beskjed til gruppelærer om valgt tema senest i løpet av fredag 11/11. Dette er viktig da prosjektgruppene skal forberede minst tre spørsmål til en av de andre prosjektgruppenes tema/presentasjon.

Publisert 31. aug. 2005 01:41 - Sist endret 7. feb. 2020 16:01