Dette emnet er nedlagt

Rutine og informasjon angående obligatoriske oppgaver

Det skal innleveres fem obligatoriske oppgaver i INF3320 / INF4320, og samtlige fem må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Retningslinjer for innlevering av obligatoriske oppgaver

Institutt for Informatikk har retningslinjer for innlevering av obligatoriske oppgaver. Det er studentens plikt å lese igjennom og gjøre seg kjent med disse retningslinjene. Du finner retningslinjene her: norsk, engelsk.

Ytterlige retningslinjer for dette kurset

Hver student skal lage sitt eget program. Hvis du velger å benytte programkode eller avledet programkode som ikke er din egen, skal dette markeres tydelig samt kilde og forfatter skal bli eksplisitt referert.

Vanligvis aksepterer vi en viss porsjon ikke-originalt arbeide, men vi kan kreve at ikke-original kode skal bli omskrevet.

Videre, så reserverer vi oss retten til å foreta en muntlig høring av studenten ved hver innleverte oppgave. Denne høringen avgjør hvorvidt oppgaven blir godkjent, og denne avgjørelsen er endelig.

Tekniske krav for innlevert kode

Innleverte programmer skal være skrevet i enten C eller C++ og visualiseringen skal gjøres med OpenGL. Valget av vindusbibliotek er studentens, men vi anbefaler å benytte glut siden dette biblioteket er enkelt og ryddig mens det har all funksjonalitet som er nødvendig for samtlige oppgaver. Dokumentering gjøres ved å kommentere kildekoden.

All kildekode for programmet samt en Makefile skal være inkludert. Makefilen skal være slik at "make clean"  sletter alle kompilerte filer (objektfiler samt kjørbare filer). Videre skal "make" bygge det kjørbare programmet.

Alle innleveringer skal bygge og kjøre uten modifikasjoner under Linux ved Institutt for Informatikk.

I dette avsnittet antar vi at x er nummeret til obligen. Innleveringen skal være et tar.gz-arkiv som sendes per epost med tittelen "INFx320 Oblig x" til gruppelærer innen den oppgitte fristen. Navnet på arkivet skal være brukernavn-x.tar.gz. Arkivet skal pakke ut alle filene i en mappe med navnet brukernavn-x. Arkivet skal IKKE inneholde kompilert kode.

Som et eksempel har vi brukeren "foo" som skal levere inn obligatorisk oppgave nummer 3. Først rydder brukeren vekk all kompilert kode,
./cd foo-3
./foo-3/make clean
og derefter lager brukeren et arkiv,
./foo-3/cd ..
./tar -cvf foo-3.tar foo-3
./gzip -9 foo-3.tar
som brukeren sender i mail til gruppelærer.

Forøvrig se siden "Oblig general" på wikien for en del råd for innlevering av obligatoriske oppgaver.

Lykke til!