Dette emnet er nedlagt

B-spline applet

The B-spline applet shown in todays lecture can be found on

http://www.cs.technion.ac.il/~cs234325/Applets/applets/bspline/GermanApplet.html

Publisert 12. nov. 2013 12:49