Semesterside for INF3420 - Vår 2004

For å generere et FM-test signal i Cadence, kan man bruke vsource i analogLib. Følgende må settes: DC-voltage, Source Type, Frequency (Evt. period), Amplitude. I tillegg må man klikke på Display modulation params. og sette FM mod. index og FM mod. freq hvor sistnevnte er frekvensen på et typisk lydsignal (F.eks. 1000 Hz). FM mod. index kan dere finne informasjon om her.

4. mai 2004 02:00

Datablader for AMS sine standardceller og pad'er finnes her. Oversikt over tilgjengelige pakker finnes her.

4. mai 2004 02:00

Forelesningen Tirsdag 20/4 er utsatt en uke grunnet kollisjon med seminar for profesjonsstudentene, dvs. ingen forelesning denne uken.

18. apr. 2004 02:00