Beskjeder

Publisert 4. mai 2004 02:00

For å generere et FM-test signal i Cadence, kan man bruke vsource i analogLib. Følgende må settes: DC-voltage, Source Type, Frequency (Evt. period), Amplitude. I tillegg må man klikke på Display modulation params. og sette FM mod. index og FM mod. freq hvor sistnevnte er frekvensen på et typisk lydsignal (F.eks. 1000 Hz). FM mod. index kan dere finne informasjon om her.

Publisert 4. mai 2004 02:00

Datablader for AMS sine standardceller og pad'er finnes her. Oversikt over tilgjengelige pakker finnes her.

Publisert 18. apr. 2004 02:00

Forelesningen Tirsdag 20/4 er utsatt en uke grunnet kollisjon med seminar for profesjonsstudentene, dvs. ingen forelesning denne uken.

Publisert 30. mars 2004 02:00

Overføringsfunksjonen fra PFD-inngang til VCO-inngang må korrigeres for frekvensdeleren. Dette gjøres ved å erstatte alle forekomster av Kosc med Kosc/N, hvor N er divisjonsfaktoren i frekvensdeleren.

Publisert 15. mars 2004 01:00

Det blir ingen undervisning i uke 15 (5/4 - 11/4) grunnet påskeferie. Dette gjelder også gruppeundervisning.

Publisert 17. feb. 2004 01:00
Publisert 26. jan. 2004 01:00

De viktigste prosessparametrene kan finnes her .

Publisert 26. jan. 2004 01:00

Her finnes nyttige tips i forbindelse med Cadence, disker m.m.

Publisert 25. jan. 2004 01:00

Utleggsregler for prosessen finnes her .

Publisert 10. jan. 2004 01:00

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning!