Pensum/læringskrav

Pensum

David A. Johns og Ken Martin: Analog Integrated CIrcuit Design, 1997. John Wiley & Sons, Inc.. ISBN: 0-471-14448-7. Kapittel 1, 2, 10, 11, 14 og 16 er pensum i kurset.

Dag T. Wisland: Alle forelesninger og utdelt materiell,

Støttelitteratur

Alan Hastings: The Art of Analog Layout, 2001. Prentice Hall Inc.. ISBN: 0-13-087061-7. Kapittel 4, 5, 6, 7, 11, 12 og 13 er relevant for kurset.

Kompendier m.m

Pietro Andreani m.fl.: Cadence 4.4 - En sammenfatning, 1999. Lund Tekniska Høgskola. Kapittel 1 - 6 er relevant for kurset. Fulltekst.

Dag T. Wisland: Cadence - Oppstart og Skjemategning, 2000. Institutt for Informatikk, UiO. Fulltekst.

Cadence Design Systems Inc.: Tutorial: Virtouso Layout Editor, Egnet for å lære utleggsverktøy på egenhånd. Fulltekst.

Cadence Design Systems Inc.: Oversikt over hurtigtaster i Cadence, Fulltekst.

Publisert 26. jan. 2004 18:13 - Sist endret 26. jan. 2004 18:32