Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pensum

David A. Johns og Ken Martin: Analog Integrated CIrcuit Design, 1997. John Wiley & Sons, Inc.. ISBN: 0-471-14448-7. Kapittel 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 16 er pensum i kurset.

Dag T. Wisland: Alle forelesninger og utdelt materiell,

Kompendier m.m

Pietro Andreani m.fl.: Cadence 4.4 - En sammenfatning, 2000. Lund Tekniska Høgskola. Kapittel 1 - 6 er relevant for kurset. Fulltekst.

Dag T. Wisland: Cadence - Oppstart og Skjemategning, 2005. Institutt for Informatikk, UiO. Fulltekst.

Cadence Design Systems Inc.: Tutorial: Virtouso Layout Editor, Egnet for å lære utleggsverktøy på egenhånd. Fulltekst.

Cadence Design Systems Inc.: Oversikt over hurtigtaster i Cadence, Fulltekst.

Ken Kundert: Simulating Switched-Capacitor Filters with SpectreRF, 2005. The Designer's Guide Community. Fulltekst.

Wiliam Evans et. al.: Comparator Metastability Analysis, 1997. The Designer's Guide Community. Fulltekst.

Manolis Terrovitis and Ken Kundert: Device Noise Simulations of Delta-Sigma Modulators, 1999. The Designer's Guide Community. Fulltekst.

Dag T. Wisland: Utlegg av transistorer i CMOS, 2003. Fulltekst.

Alf Olsen (Fra kurset IN-RF): Utlegg av passive komponenter i CMOS, 2001. Fulltekst.

Dag T. Wisland: Støy, Matching og ESD-beskyttelse, 2003. Fulltekst.

Dag T. Wisland: Tilkoblingspad'er, Bonding og Pakking, 2003. Fulltekst.

Publisert 25. okt. 2005 12:27 - Sist endret 22. jan. 2006 16:19