Dette emnet er nedlagt

Aktivitetsplan for INF3460 v�ren 2009

Alle 7 milep�ler m� best�s for at kurset skal best�s.

Aktivitet/Milep�l

Dato

Introduksjon: Forslag til oppgaver, akustikk og prosjektplanlegging 
(13.1, 20.1, 27.1)            

Ferdig 27.1

1. milep�l: Ferdig prosjektplan og litteraturoversikt (innlevering)         

3.2

2. milep�l: Presentasjon av oppgavens bakgrunn og status p� feltet

10.2

3. milep�l: Demo 1 � egendefinert milep�l            

24.2

4. milep�l: Demo 2 � egendefinert milep�l                

31.3

      5. milep�l: Poster                                                        

5.5

      6. milep�l: Web-side                                                 

12.5

      7. milep�l: Presentasjon med demonstrasjon

19.5

 

12.1.2009