Dette emnet er nedlagt

De som ikke er opptatt …

De som ikke er opptatt med den siste obligen kan gjøre recognizer'en i recog.lsp om til en parser ved å legge til backpointere i tråd med det som er beskrevet i avsnittet om chart-parsing i kapittel 13 i Jurafsky. Dette bør være en enkel endring av funksjonen fundamental-rule og en funksjon som returnerer parse treet som et s-expr tre.

Publisert 5. nov. 2007 14:53 - Sist endret 2. des. 2007 20:44