Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF4190 - Høst 2006

Melding fra studieadministrasjonen:

Det blir åpnet for etteranmelding i emnet fra og med 29. august.

28. aug. 2006 15:15

Informasjon om INF4190

Informasjon om emnet vil bli lagt på siden til INF3190

16. juni 2006 11:43