Beskjeder

Publisert 13. aug. 2003 02:00

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning!

Publisert 8. aug. 2003 02:00

Studenter med opptak til masterstudier skal melde seg opp i 4000-emner. Semesterinformasjon om dette emnet finnes på http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3110/h03/