Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Peter Norvig: Paradigms of artificial intelligence programming, 1992. Morgan Kaufmann Publishers. http://norvig.com/paip.html.

Pensum fra PAIP

Fra midlertidig, elektronisk ny utgave av Daniel Jurafsky and James H. Martin: SPEECH and LANGUAGE PROCESSING An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition er følgende pensum: Side 1--24 fra kapittel 13, side 1--17 fra kapittel 14, og side 1--39 fra kapittel 16.

Undervisningsmateriale (grammatikker, kode og foiler) tilgjengelig i lenker fra undervisningsplanen er pensum. Det forventes at man forstår hvordan den utlagte koden fungererer, men ikke nødvendigvis at man kan reprodusere den i detalj.

De to første sidene av Wroblewski-artikkelen tilgjengelig fra undervisningsplanen er også pensum.

Publisert 25. sep. 2007 11:44 - Sist endret 26. nov. 2007 16:46