Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
29.08.2007HRJ  Seminarrom 317 VB  Kort innføring i kurset og i lisp   
05.09.2007HRJ  VB  Norvig Ch 2: Grammatikker   
14.09.2007HRJ    Norvig Ch 3,4: GPS   
19.09.2007HRJ  VB  Norvig Ch 5,6: Eliza, student   
26.09.2007HRJ  VB  Norvig Ch 11,12: Prolog   
03.10.2007HRJ  VB  Norvig Ch 13: Memoisering, CLOS   
10.10.2007    MIDTERM   
17.10.2007TL  VB  Cocke-Kasami-Younger (CKY) - algoritmen for parsing av kontekstfrie grammatikker. Vi relaterer dette til memoisering.   I denne delen av kurset vil vi primært bruke den nye versjonen av Jurafsky og Martins lærebok, som inntil videre er fritt tilgjengelig elektronisk her.

Tema for forelesningen 17/10 hentes fra kapittel 13. 

24.10.2007TL  VB  Unifikasjonsgrammatikker basert på trekkstrukturer.  Lesestoff her blir hovedsakelig fra kapittel 16 (tidligere 11) hos Jurafsky og Martin. Vi ser også på en HPSG-inspirert grammatikk skrevet i dette formatet, med Head-complement og specifier-head-reglene med et lite eksempel-leksikon pluss modifikator-regler og litt flere leksikonoppslag 
31.10.2007TL  VB  Videre i kapittel 13 og 16 i nye Jurafsky og Martin.  To temaer: Litt mer teori om trekkstrukturer , og bottom-up chart-parsing av kontekstfrie språk.

Lisp-kode 

07.11.2007TL  VB  Representasjon av trekkstrukturer. Unifikasjonsalgoritmer.  Bakgrunnslitteratur: Wroblewski 1987 (Her er bare de to første sidene (fire spalter) pensum. Resten er også interessant lesning, men nokså skisseaktig.)

Lisp-kode 

14.11.2007TL  VB  Parsing av unifikasjonsgrammatikker  Lisp-kode 
21.11.2007TL  VB  Probabilistisk parsing. Fra kapittel 14 i nye Jurafsky og Martin. (Side 1--17.)  Tp PCFGer i Chomsky normnalform, tilpasset fra Gazdar og Mellish og tvetydig grammatikk for oddetall

CKY-baserte programmer for beregning av henholdsvis inputstrengens sannsynlighet og sannsynligheten til det mest sannsynlige parsetreet som genererer input og det mest sannsynlige parsetreet som genererer input

sannsynligheten for input 

07.12.2007    EKSAMEN   
Publisert 20. aug. 2007 14:15 - Sist endret 25. nov. 2007 18:03