Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. november

Eksamensordning

Obligatoriske oppgaver, semesteroppgave og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen

Obligatorisk semesteroppgave

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 5. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 01:38