Beskjeder

Publisert 4. jan. 2005 01:00

Konteeksamen i INF5070 er muntlig. Eksamensdato er den 7.januar fra kl 13. Flere detaljer følger.

Publisert 1. des. 2004 01:00

Eksamensdato til INF5070 er den 1. og 2.desember. Vennligst si fra om kollisjoner med andre eksamer og også om preferanser.

Publisert 13. aug. 2004 02:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.