Pensum/læringskrav

Pensum

Alle foiler fra forelesningene.

Presentasjon av egen oppgave med 2 sider sammendrag (style guide).

Obligatorisk oppgave, hjelpmidler, egen løsningsforslag og resultater.

Praktisk oppgave

Målinger og sammenligninger av nettverks- og kjernerelaterte mekanismer. Oppgavene skal utføres i grupper opp til to personer (tre-manns grupper har i tillegg en litteratur del hvor relaterte artikler skal presenteres).

I øvelsestiden vil vi koordinere arbeidet mellom oppgaver som kan ha synergieffekter (målemetoder, måleverktøy og statistiske metoder).

Det er ikke meningen at dere skal bruke all deres tid i dette semesteret til oppgaven, men vi har antatt ca. 10 timer/uke på et 10 poengs kurs. Hvis vi antar at dere bruker 5 timer i forbindelse med forelesning og 5 timer til oppgaven i 8 uker (fratrukket et par uker før oppgavefordeling og et par uker til presentasjoner), kan man anta at utførelsen av oppgaven vil ta ca. 1 uke per person og det å lage rapporten og presentasjonen tar ca. 1/3 uke. Etter som dere får en del hint og tips underveis, burde dette holde ganske greit. Husk at dere også er flere på de praktiske oppgavene.

Publisert 29. juli 2004 12:52 - Sist endret 29. juli 2004 15:31