Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5081 - Vår 2007

Det har blitt oppdaget en feil i presentasjonsmateriale for DCT transform. Formel for inverse DCT har blitt rettet. Dersom dere skulle få merkelige resultater i Oblig 1, vennligst sjekk om dere bruker den korrigerte versjonen.

25. apr. 2007 12:39

Vennligst send ønsket dato for Oblig 2 - Presentasjon til foreleser. Det er ønskelig at alle presentasjoner er gjennomført før 10. mai 2007.

12. apr. 2007 12:16

Oblig 1 - Programmeringsoppgave: Oppgaveteksten har blitt endret. Oppgaven er den samme som før, men beskrivelsen av Lazy Wavelet viste seg ikke å være egnet for implementering. Ny tekst ligger under samme navn som før. Ta kontakt med Svetlana om dere lurer på noe.

20. mars 2007 18:16