Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5081 - Vår 2010

Siste forelesning i kurset er 27. mai 2010 med fire presentasjoner, se Oblig 2 . Avhengig av hvor lenge de enkelte bidragene varer kan forelesningstimen vare noe lengre enn vanlig. Vel møtt.

21. mai 2010 16:32

Minner om innlevering av Oblig 1! Eksamensdato for muntlig eksamen er fastsatt til 15. juni 2010.

28. apr. 2010 12:11

Minner om de obligatoriske oppgavene! Se Oblig1 for nærmere informasjon om programmeringsoppgaven. Vennligst sjekk Oblig 2 og se om presentasjonen deres er satt opp riktig, og om alle presentasjoner har kommet med. Vennligst henvend dere til foreleser per epost for tema-ønsker.

18. mars 2010 16:07