Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5160 - Høst 2004

Vi har reservert rom 3A for lenge siden. Møt derfor opp til vanlig tid og sted fremover. Hvis det blir endringer, legger vi ut beskjed her.

8. sep. 2004 02:00

NB: Vi starter friskt med åpning av DBSEM 24 august, med den japanske professoren Kokichi FUTATSUGI, som vil forlese om CafeOBJ. Meget spennende for de av dere som er opptatt av termomskrivning, Maude og teorembevising. Vel møtt! Kokichi FUTATSUGI har jobbet sammen med Jose Mesuguer og de andre forskerne ved SRI.

20. aug. 2004 02:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.

13. aug. 2004 02:00