Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5160 - Vår 2005

The first meeting in DBSEM will be thuesday, February 1 in seminar room 3 A. Important that the ones who would like to have a points for DBSEM meet this day, as well as those who want to contribute and attend among the master and PhD students.

18. jan. 2005 01:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.

-Studieadministrasjonen

12. nov. 2004 01:00