Beskjeder

Publisert 18. feb. 2005 01:00

Arild Waaler begynner presentasjonen av sin artikkel Connections in Nonclassical Logics på mandag 21. februar 17:15. Seminaret er åpent for alle. Sjekk undervisningsplanen for detaljer.

Dette blir en introduksjon og sammenlikning av matrisesystemer og sekventkalkyler for klassisk logikk, intuisjonistisk logikk og modallogikk med fokus på bevissøk og unifikasjon.

Litteratur:

  • Arild Waaler, Connections in Nonclassical Logics. Handbook of Automated Reasoning, Vol.2, pp.1487-1578, Elsevier Science and MIT Press, 2001. [PDF] , [PS]
  • Jean Gallier, Unification Procedures in Automated Deduction Methods Based on Matings: A Survey. In Tree automata and languages, Edited by M. Nivat and A. Podelski, Elsevier, 439-485 (1992)....
Publisert 17. jan. 2005 01:00

Seminaret starter opp igjen mandag 17. kl. 1715 på Buerommet. Først ut er Bjarne med connection-kalkyle, meta-programmering og Maude. Vel møtt!

Publisert 17. jan. 2005 01:00

Ønsker du å stå på epostlisten til logikkseminaret? Send i så fall en epost til Roger eller Arild .

Publisert 12. nov. 2004 01:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.

-Studieadministrasjonen