Arild Waaler begynner presentasjonen av …

Arild Waaler begynner presentasjonen av sin artikkel Connections in Nonclassical Logics på mandag 21. februar 17:15. Seminaret er åpent for alle. Sjekk undervisningsplanen for detaljer.

Dette blir en introduksjon og sammenlikning av matrisesystemer og sekventkalkyler for klassisk logikk, intuisjonistisk logikk og modallogikk med fokus på bevissøk og unifikasjon.

Litteratur:

  • Arild Waaler, Connections in Nonclassical Logics. Handbook of Automated Reasoning, Vol.2, pp.1487-1578, Elsevier Science and MIT Press, 2001. [PDF] , [PS]
  • Jean Gallier, Unification Procedures in Automated Deduction Methods Based on Matings: A Survey. In Tree automata and languages, Edited by M. Nivat and A. Podelski, Elsevier, 439-485 (1992). [PS] , [PDF]

Publisert 18. feb. 2005 01:00 - Sist endret 18. feb. 2005 19:32