Semesterside for INF5390 - Vår 2013

Norwegian: Det er blitt gjort oppmerksom på at eksamensoppgavens spørsmål 1.2 om A*  var utenfor pensum. Dette beklages sterkt. Besvarelse på dette punktet vil ikke tillegges vekt ved bedømmelsen.

 

English: It has beeen noted that question 1.2 on A* at the examination was outside the course syllabus (pensum). We apologize for this. Answers to this point will not be considered during grading.

 

11. juni 2013 00:34

Noen har spurt om tidligere eksamensoppgaver og løsningsforslag. Pga. mailproblemer får jeg ikke svart hver enkelt, men legger ut denne beskjeden i stedet.

Eksamensoppgaver for 2011 og 2012 (de to årene kurset er holdt på UiO) er lagt ut på kurssiden for 2012, under Øvinger.

Løsningsforslag foreligger dessverre ikke. Det anbefales å lese pensum med utgangspunkt i forelesningspresentasjonene, samt svare konkret og kortfattet på eksamen.

 

Lykke til!

-Roar Fjellheim

31. mai 2013 16:57

Slides lastet opp for:

  • INF5390-14 Narural Laguage Communication
  • INF5390-15 Foundations and Prospects

Revidert pensumliste er også lastet opp.

30.4 er siste forelesning i kurset.

27. apr. 2013 22:15