Semesterside for INF5390 - Vår 2015

INF5390 Kunstig intelligens vil gå som et selvstudium våren 2015 (ingen forelesninger - se bort fra annonsert timeplan). Lærebok, pensum og undervisningsmateriale vil bli de samme som våren 2014 (se mer info på kurssiden for våren 2014). Øvinger blir ikke avholdt, men skriftlig eksamen blir gjennomført som annonsert 4. juni.

 

INF5390 Artificial Intelligence will be conducted as a self study course during spring 2015 (no lectures - please ignore announced lecture plan). Textbook, topics (pensum) and teaching material will be the same as for spring 2014 (more info at the spring 2014 course page). Exercises will not be given, but a written exam will be held as announced on June 4th.

14. jan. 2015 14:40