Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5440 - Vår 2004

Viktig melding

I forbindelse med eksamen i morgen, skal alle møte utenfor 3D kl 09:00.

24. mai 2004 02:00

Ny dato for eksamen: 25. mai

10. mai 2004 02:00

Melding fra administrasjonen: Eksamen i INF5440 vil våren 2004 være muntlig.

4. mars 2004 01:00