Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5440 - Vår 2009

Repetisjon av siste del, forelesingene 7, 8 og 9 blir gitt onsdag 6/5 (Review of lectures 7, 8, and 9 will be given Wednesday May 6th))

4. mai 2009 18:51

Ligning 1.25 (side 24, forelesning 1) rettet. / Eq 1.25 (p 25, lecture 1) is corrected

28. apr. 2009 23:30

Rettelse forelesning 9, side 7 og 14 (9.7, 9.14) [Corrections lecture 9, page 7 and 14 (9.7, 9.14)]

20. apr. 2009 22:24