Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5470 - Høst 2004

Eksamenstidsplan er nå lagt ut på kursets hjemmeside. (Under 'Eksamen ...' er det ikke lenken 'tid og sted' men lenken 'tidsplan'!)

1. des. 2004 01:00

Eksamen er fastsatt til 10. desember. Den er muntlig. Tidsplan til denne dagen blir offentliggjort senere.

22. nov. 2004 01:00

Legg merke til at alle tre obligene må ha blitt godkjent for å kunne ta eksamen.

5. okt. 2004 02:00