Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5470 - Høst 2004

Eksamenstidsplan er nå lagt ut på kursets hjemmeside. (Under 'Eksamen ...' er det ikke lenken 'tid og sted' men lenken 'tidsplan'!)

1. des. 2004 01:00

Eksamen er fastsatt til 10. desember. Den er muntlig. Tidsplan til denne dagen blir offentliggjort senere.

22. nov. 2004 01:00

startup.m for GPIB oppsett (oblig 1) har gitt feilmelding på grunnen av to kommandoer på første linien som ikke var relevante. Det ligger ut en ny version av startup for nedlasting

5. okt. 2004 02:00