Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5470 - Høst 2005

Tidsplan for eksamen er laget. Den ble generert av Matlabs random generator, untatt de to siste kandidatene, hvor det var en grunn at de skal være de siste. Vi klarte å få inn alle kandidater på 8. Desember. Se denne linken

1. des. 2005 11:18

Eksamenstermin er fastsatt til 7. desember formiddag og 8. desember hele dagen. Nøyaktig tidsplan følger senere. Rommet skal være 3D.

21. nov. 2005 14:23