Beskjeder

Publisert 5. des. 2009 09:26

Eksamen har siste uke i forelesningen blir fastsatt til 9. desember. Tidsplan er nå lagt ut på kursets hjemmeside.

Publisert 2. des. 2009 15:01

Eksamensdato er satt til 9. desember. Muntlig eksaminering vil foregå på 45 minutter per kandidat. Tidsplan til eksamensdag følger om kort tid.

Publisert 7. okt. 2009 11:36

Vi har byttet rom til 3D fra nå til kursets slutt!!!

Publisert 28. aug. 2009 16:14

Forelesningskompendiet er nå nedlastbar fra pensumlisten

Publisert 28. aug. 2009 15:25

INF5470 students have priority in the MES course lab on Monday and Thursday. The teaching assistant will be present on Mondays from 12:00 to 14:00.