Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
26.08.2008Philipp  IFI 3C  Introduksjon, basiskunnskap i analog CMOS  Introduksjonsfoilene, foiler til basiskunnskap i analog CMOS, et nyttig paper av Eric Vittoz 
02.09.2008Philipp  IFI 3C  Basiskunnskap analog CMOS, litt om nevrofysiology  foilene om nevrofysiology 
09.09.2008Philipp  IFI 3C  litt om nevrofysiology, nevroner  foilene om nevroner 
16.09.2008Philipp  IFI 3C  Nevroner  utdeling oblig 1 
21.09.2009Dag Halfdan  MES kurslab 3217, 12:00-14:00, og hver mandag deretter  Lab  Utover det har INF5470 studenter prioritet på laben hele mandag og torsdag, til å jobbe med obligene. 
23.09.2008Philipp  !!!fra nå bytet til IFI 3D!!!  Nevroner, Kodering i nervesystemet   Foiler om kodering i nervesystemet 
30.09.2008Philipp  IFI 3D  Nevromorf kommunikasjon  foilene om nevromorf kommunikasjon levering oblig 1, utdeling oblig2 
07.10.2008Philipp  IFI 3D  Nevromorf kommunikasjon, øyet  foilene om syn, synssensorer og nevromorft syn 
14.10.2008Philipp  IFI 3D  Fotosensorer i CMOS, nevromorft syn   
21.10.2008Philipp  IFI 3D  Nevromorft syn  levering oblig 2, utdeling oblig 3 
28.10.2008Philipp  IFI 3D  *utsatt*   
04.11.2008Philipp  IFI 3D  Nevromorf hørsel  Foiler om nevromorf hørsel, et nyttig paper av Lyon og Mead 
11.11.2008Philipp  IFI 3D  Nevrale læringsalgoritmer  foilene om nevrale læringsalgoritmer, levering oblig 3, utdeling oblig 4 
18.11.2008Philipp  IFI, 3D  Analog minne i CMOS   foilene om analog minne 
25.11.2008Philipp  IFI 3D  Nevromorf læring   foilene om nevromorfe lærende kretser  
02.12.2008Philipp  IFI, 3D  Nevromorfe systemer (et eksempel)  foilene om CAVIAR systemet (snart nedlastbar), levering oblig 4 
09.12.2008Philipp  IFI 3D  Spørsmålstime før eksamen  Tilbakemelding oblig 4 
Publisert 18. aug. 2009 15:51 - Sist endret 25. nov. 2009 10:38