Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5480 - Vår 2004

Pensum er følgende fra læreboka: Kapittel 1 til og med kapittel 5. Seksjon 4.4.5 (side 178-184) utgår.

Det er ikke tillatt med hjelpemidler, bortsett fra kalkulator for å foreta enkle beregninger. Det stoffet dere trenger er vedlagt i eksamensoppgaven.

26. apr. 2004 02:00

Forelesningene er nå slutt for i vår. Jeg hadde håpet på å få inn en ekstra gjesteforelesning, men har ennå ikke fått svar fra vedkommende. Skal gi nærmere beskjed hvis det blir aktuelt. Spørretime/repetisjon blir holdt i Lille auditorium, Ifi, mandag 24. mai kl 0915 - 1100. Vennligst tenk på emner dere ønsker å spørre om.

23. apr. 2004 02:00

Eksamenstidspunkt er fastsatt til onsdag 26. mai, kl 0900 - 1300 (skriftlig). Tidligere eksamensoppgaver med løsninger er utlagt

24. mars 2004 01:00