Dette emnet er nedlagt

INF5550 – Introduksjonskurs for masterstudenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Obligatorisk introduksjonskurs for masterstudenter i informatikk. Emnet må tas i ett av de to første semesterene i masterstudiet og gir ikke studiepoeng.

Hva lærer du?

Kurset skal gjøre studentene kjent med forskningsgruppene, aktuelle masteroppgaver samt praktiske forhold rundt det å være en masterstudent ved Institutt for informatikk.

Websiden http://www.uio.no/studier/program/inf-master/reglement/studiet.xml er primært skrevet for masterstudenter i informatikk, men er også nyttig for profesjonsstudenter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak til Profesjonsstudiet i informatikk eller masteropptak i informatikk eller elektronikk og datateknologi

Undervisning

3 dagers seminar i starten av semesteret samt et to dagers skrivekurs.

Eksamen

Studenten må skrive et essay/problemnotat som vurderes av veileder til bestått/ikke bestått.

Tema for essayet skal veileder hjelpe studenten med å finne, og skal helst være relatert til planlagt mastergradsoppgave. Det normale er en drøfting av problemstillinger i minst 2 ulike vitenskapelige artikler/bøker og en egen vurdering. Rapporten skal ha et omfang på minst 10 og høyst 15 sider. Studentene kan levere en første versjonen for så å få tilbakemelding på denne. Leveringsfrist for endelig versjon er innen utgangen av semesteret etter opptak til mastergradsstudiet. Studieadministrasjonen må ha tilbakemelding fra veileder på sensuren av rapporten, og rapporten må være bestått senest det andre semesteret man skriver oppgaven. For korte oppgaver må essayet være bestått i semesteret før man skriver oppgaven.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Vår og høst

Emnet undervises siste gang våren 2009.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk