Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5550 - Høst 2004

Skrivekurset vil bli avholdt 13. og 14. oktober. Mer informasjon finnes under "Detaljert undervisningsplan".

27. sep. 2004 02:00

Skrivekurset vil bli avholdt senere i semesteret (etter uke 34). Mer informasjon kommer senere.

13. aug. 2004 02:00

Presentasjonen av forskningsgruppene "Nettverk og distribuerte systemer (ND)" og "Simulering og visualisering (SIV)" er flyttet til fredag 13. august på Simulasenteret.

Taxi går fra IFI kl. 09.15 og returnerer fra Simula kl. 13.00. På Simula blir det presentasjon av oppgaver, omvisning, møte med veiledere og lunsj.

11. aug. 2004 02:00