Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5700 - Høst 2005

Læreboka til Munk-Madsen fåes ikke lengre i Akademika. Alternativ1: Spør studenter som tok emnet i 2004, da det het INF2000. Alternativ 2: Bruk Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh: The Unified Software Development Process, 1999 eller nyere

30. nov. 2005 14:50

Innleveringsfrist for sluttinnleveringen utsatt til 20. desember.

28. nov. 2005 08:29