Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5810 - Høst 2012

Eksamen mm

  • Frist for essayet - mandag 26 november - sendes med email til meg
  • Jeg har lagt ut en siste versjon av boka. De to vanskeligste delene - Solovays fullstendighet (kap 7) og spill på endelige arenaer (kap 9) - skal dere bare ha kjennskap til hva det dreier seg om. Ellers vil jeg i muntlig eksamen starte med essayet og så gå over til stoff fra boka
  • muntlig eksamen kl 10-13 onsdag 12 desember - Rom 2164 Delta. Sensor Roger A.
  • tilgjengelig for spørsmål diskusjon på mitt kontor stort sett fram til eksamen. For å være sikre på at jeg er der er det lurt med avtale.

9. nov. 2012 14:21

Welcome to modal logic. Some information

  • Start Tuesday August 28 - I will be away August 21

  • To the first time read Chapter 1 on Frege systems in the text.

  • We shall follow the text on modal logic which I have written - and given a pointer to

15. aug. 2012 11:25