Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5810 - Vår 2010

a. Undervisningsrom - møterommet til LNS (rom 41151 i Forskningsparken)

b. Jeg vil være opptatt onsdag 10 februar og onsdag 10 mars. Vil foreslå at vi samler onsdagsundervisningen til 10-12 annenhver onsdag med start onsdag 3 februar

c. Pensum er fra min bok "Modal logikk". Jeg har planlagt å legge vekt på forbindelsen til automatateori (kap 5 i boka) og med det få overganger til temporal logikk, spesifikasjonssystemer, endelige modeller osv

d. Det er 1 obligatorisk essay som skal skrives. Det er store muligheter til å velge eget tema, arbeide sammen med andre, osv (alt etter avtale). Avsluttende eksamen er muntlig - der blir dere også spurt om essayet.

20. jan. 2010 14:27