Teknologisystemer (nedlagte)

Viser 1–43 av 43 emner
Emne Studiepoeng
UNIK4000 – Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
UNIK4110 – Bredbånds radioaksess (10 studiepoeng) 10
UNIK4140 – Man - Machine - Interaction (10 studiepoeng) 10
UNIK4180 – Digital kommunikasjon, del 2 (10 studiepoeng) 10
UNIK4200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK4220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK4260 – Sårbarhet og sikkerhet i radiosystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK4280 – Ytelsesanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4310 – Elektronstruktur i halvledere (10 studiepoeng) 10
UNIK4350 – Fiberoptiske bredbåndsnett (10 studiepoeng) 10
UNIK4361 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK4380 – Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK4450 – Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK4460 – Photovoltaic devices, technology and system (10 studiepoeng) 10
UNIK4510 – Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (10 studiepoeng) 10
UNIK4530 – Overvåkningsteori (10 studiepoeng) 10
UNIK4630 – Kunnskapsforvaltning (10 studiepoeng) 10
UNIK4680 – Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4700 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
UNIK4710 – Selected topics in mobile semantic service delivery (10 studiepoeng) 10
UNIK4720 – Tillits- og omdømmesystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4800 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4810 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4900 – Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
UNIK9110 – Bredbånds radioaksess (10 studiepoeng) 10
UNIK9200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK9220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK9310 – Elektronstruktur i halvledere (10 studiepoeng) 10
UNIK9361 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK9380 – Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK9450 – Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK9460 – Photovoltaic devices, technology and system (10 studiepoeng) 10
UNIK9510 – Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (10 studiepoeng) 10
UNIK9700 – Radio and mobility (10 studiepoeng) 10
UNIK9710 – Selected topics in mobile semantic service delivery (10 studiepoeng) 10
UNIK9740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9800 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9810 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9900 – Advanced Turbulence Modeling and Simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK9910 – Random Matrix Theory for Wireless Communications (10 studiepoeng) 10