Prosjektoppgaver IFE

Her finner du en oversikt over tilgjengelige prosjektoppgaver ved IFE høsten 2019. Man kan ikke gjennomføre TEK3100 uten å få tildelt en prosjektoppgave hos IFE. Se emnesiden for mer info om søknadsprosessen.

IFE

Institutt for Energiteknikk (IFE) er en uavhengig stiftelse og et ledende forskningsmiljø på energi, lokalisert i Halden og på Kjeller. Vi har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter i reaktorene og laboratoriene våre.

Forskningsreaktorene våre har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og er også sentrale i ledende forskning på energi og materialer i Norge. Ved IFE ser vi inn i materialer på nye måter. Vi utvikler og produserer kreftmedisin. Vi er langt fremme i jakten på neste generasjon batteriteknologi og bidrar til bedre løsninger på sol, vind og hydrogen. Offshore har vi utviklet lavutslipps petroleumsteknologi og avanserte digitale løsninger for styring, sikkerhet og kommunikasjon.

Kunnskapen, innovasjonene og utviklingen ved IFE har skapt flere hundre milliarder kroner i verdier for Norge og forbedret sikkerhet, miljø og klima både her hjemme og ute i verden.

Når neste kapittel i historien om Norge skal skrives, vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Det har alltid vært IFEs store styrke. Vi skal fortsette å bygge bro mellom forskning, utdanning og industrielle virksomheter. Vi skal fortsette å forske – for en bærekraftig framtid.

Antall praksisplasser: 6

Mulige prosjektoppgaver

Høsten 2019 tilbys det prosjektoppgaver ved avdelingene Batteriteknologi og Fornybare energisystemer:

 • Utvikle et visualiserings- og analyseverktøy for ulike typer modellverktøy på ENSYS.
  • Hvis det er tre studenter kan én student se på TIMES, én på Homer og én på Hydrogensystemer eller PV-Syst. Eventuelt jobber alle tre med TIMES.
 • Utvikle metodikk for å predikere inntekter fra effektkutting og optimal batteristørrelse.
  • Vi ønsker å teste og videreutvikle en algoritme (researchgate.net).
  • Videre ønsker vi å teste algoritmen på «egne» målinger for å frem statistikk.
  • Tanken er at denne algoritme kan brukes som en screening før man går videre med en nøyaktig dimensjonering i Homer.
  • Først må studentene sjekke at algoritmen faktisk fungerer, og så kan vi prøve å gjøre den enda mer sofistikert ved å inkludere nettariffer. Til sist ønsker vi en storskala test, der vi automatiserer algoritmen slik at den kjører gjennom mange bygninger, jo flere desto bedre statistikk. Vår artikkel inneholder da beskrivelse av en ny metode for vurdering av peak-shaving gevinst, pluss statistikk over hvor bra den fungerer.
 • Analyse av store datasett fra silisiumanodeproduksjon ved Batteriavdelingen ved IFE.
  • Dette er en oppgave for to-tre studenter som sammen skal vurdere betydningen av parametere som porøsitet, tykkelse, effektivitet og lignende.
 • Vurdering av restkapasiteten til kommersielle litium-ionceller.
  • Dette er en oppgave for én student som vil utføre post mortem analyse av syklede og lagrede kommersielle celler. Cellene skal demonteres og settes sammen som halvceller hvor restkapasitet blir undersøkt og sammenlignet med utgangskapasitet.

Studentene vil få kontorplass ved IFE på Kjeller, og det er forventet at studentene vil jobbe sammen i mindre grupper. Hver prosjektoppgave vil ha sin egen mentor fra IFE.

Publisert 11. apr. 2019 19:00 - Sist endret 25. apr. 2019 10:31