Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. november

Eksamensordning

Innleveringsoppgaver og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Tid: 3. desember.

Avsluttende muntlig eksamen

Tid: 3. desember.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2020 03:00