Beskjeder

Publisert 11. nov. 2020 10:00

Generelt gjelder følgende:

  • Eksamenstid er 4 timer. Det gis i tillegg 30 min ekstra tid til scanning og opplasting av filer.
  • Alle hjelpemidler er tillatt (f.eks. lærebok, nettressurser, matematisk programvare osv.).
  • Det er ikke tillatt å samarbeide eller kommunisere med andre under eksamen om oppgavene.
  • Du kan trekkes ut til samtale for å kontrollere eierskap til din besvarelse. Samtalen har ikke innvirkning på sensuren/karakteren, men kan lede til at instituttet oppretter fuskesak. Les mer om hva som regnes som fusk på UiOs nettsider: https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/
  • Forøvrig gjelder informasjonen på nettsiden om eksamensavvikling ved MN høsten 2020:...