Skriftlig hjemmeeksamen TEK5020 høsten 2020

Generelt gjelder følgende:

 • Eksamenstid er 4 timer. Det gis i tillegg 30 min ekstra tid til scanning og opplasting av filer.
 • Alle hjelpemidler er tillatt (f.eks. lærebok, nettressurser, matematisk programvare osv.).
 • Det er ikke tillatt å samarbeide eller kommunisere med andre under eksamen om oppgavene.
 • Du kan trekkes ut til samtale for å kontrollere eierskap til din besvarelse. Samtalen har ikke innvirkning på sensuren/karakteren, men kan lede til at instituttet oppretter fuskesak. Les mer om hva som regnes som fusk på UiOs nettsider: https://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/
 • Forøvrig gjelder informasjonen på nettsiden om eksamensavvikling ved MN høsten 2020: https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/eksamen-2020.html

 

Gjennomføring:

 • Det er anledning til å sitte i universitetets lokaler under hjemmeeksamen for studenter som ønsker det. Studenter som ønsker å sitte på Blindern kan booke lesesalsplass direkte fra midten av november; studenter som ønsker å sitte på ITS tar kontakt med studieinfo@its.uio.no.  
 • Eksamen er tilgjengelig i Inspera fra startttidspunkt for eksamen. Innlogging: https://uio.inspera.no/
 • Du må selv påse å laste opp bevarelsen og eventuelle vedlegg før innleveringsmappen stenger. Det vil ikke være mulig å levere etter at mappen er stengt.
 • Av smittevernhensyn kan man ikke bruke UiOs scannere. Hvis du ikke har tilgang til scanner hjemme er Office Lens UiOs anbefalte måte å generere en PDF fra håndskrevne notater. Les mer om bruk av Office Lens her: https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/alternativer-for-handtegninger.html
 • Uansett hvilken måte du velger å genere filer til opplasting, må filen være godt leselig, og du må sette deg inn i hvordan det gjøres i forkant av eksamen.
 • Informasjon om spørsmålsrunde ("trøsterunde") på eksamen annonseres der du normalt finner informasjon i ditt emne (semesterside/Canvas) nærmere eksamensdato. Hold deg oppdatert på informasjon om eksamen som legges ut her.
Publisert 11. nov. 2020 10:00 - Sist endret 11. nov. 2020 10:00