Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. mai

Eksamensordning

Avsluttende muntlig eksamen.

Eksamensperiode: 12. juni–14. juni.

Prosjktarbeid som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. aug. 2020 21:26