Semesterside for TEK5100 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Det vil gjennomføres digital, muntlig eksamen i emnet. Eksamen vil bli vurdert til bestått/ikke bestått. Eksamen vil fortrinnsvis bli avholdt på samme dato som opprinnelig planlagt, og gjennomført via Zoom. Dersom dette mot formodning skulle endre seg, vil du få beskjed om dette i god tid før eksamen.

Se MNs sider for mer informasjon:https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/eksamen-2020.html

//

The exam will be held as a digital, oral exam, and the grade will be pass/fail. The exam is scheduled for the same date as originally planned, and we plan to use Zoom as means of examination. If this should change, you will be notified in good time before the exam.

See MN's web pages for more information: https://www.mn.uio.no...

3. apr. 2020 15:15